۶ واقعیت مهم از مدارس تیزهوشان که نمی دانید

مدارس تیزهوشان چه مدارسی هستند؟

مدارس تیزهوشان چه مدارسی هستند؟  اغلب افراد تصور می کنند، مدارس تیز هوشان مخصوص برای دانش آموزانی هستند که ضریب هوشی ۴ برابر بیشتر از سایرین دارند.مدارس تیزهوشان مدارس متفاوتی هستند و خدمات آموزشی خاصی رو به دانش آموزهای خود ارایه میدهند و قطعا میتوانند برای دانش آموزخیلی مفید باشند. دانش آموزادن با استعداد چه