چگونه شانسی تست بزنیم؟

تست زنی از روی گزینه ها

تست زنی از روی گزینه ها تست زنی از روی گزینه ها اصلا ممکنه؟؟؟ میشه از روی گزینه ها تست زد؟؟؟ اگر شما هم دنبال یه روش خوب برای تست زنی هستی با ما همراه شو!ً به اون شدتی که افراد سود جو توی مسیر کنکور میگن نه! رفیق خیلی خیلی حواست رو جمع کن