چگونه درس بخوانیم

درسی که از آن متنفرید را اینگونه بخوانید

درسی که از آن متنفرید را اینگونه بخوانید! درس هایی که علاقه ندارم رو چطور بخونم ؟ گاهی بعضی از دانش آموزان وقتی زمان درسی که به آن علاقه ندارند فرامیرسه از جمله هایی مثل، حس درس خوندن نیست! حوصله درس خوندن ندارم! و… استفاده می کنند، در گروه آموزشی دکتر رضایی بهتون میگیم که