همه چیز در مورد تحلیل آزمون

تحلیل گزینه های هر تست

تحلیل گزینه های هر تست تو آزمون رو چجوری انجام بدیم؟  چگونه آزمون را تحلیل کنیم؟ چجوری تو زمان کوتاه تری تست زنی انجام بدیم؟ دکتر رضایی در مرکز آموزشی مغزک به تمام این سوال ها پاسخ میدن، با ما همراه باشید. رفیق یکی از مهارتهای مهم تست زنی مهارت حذف گزینه هست که باید