نکات و توصیه های مهم برای روز کنکور

باید و نباید های کنکور

باید و نباید های کنکور خیلی از دانش آموزان که قصد قبولی تو کنکور سراسری یا رشته های برتر  دارند، در مورد باید و نباید های کنکور که تو روز های آخر باید حواسشون بهش باشه سوال می پرسن.  گروه  آموزشی دکتر رضایی علاوه بر اینکه در مورد بهترین روش درس خوندن و کنکور راه