جبران عقب ماندگی از برنامه ی آزمون

جبران عقب ماندگی برنامه

جبران عقب ماندگی برنامه راهکار های جبران عقب ماندگی برنامه  چیست؟ خیلی از دانش آموزان از نگرانی خود در مورد عقب ماندگی از برنامه از دکتر رضایی سوال می پرسند، باید گفت: اگر از برنامت عقب موندی، اصلا جای نگرانی نیست، چون هیچ برنامه ای قرار نیست لزوما صد درصد اجرابشه، اما مهم اینه که