تکنیک های مدیریت زمان در درس خواندن

مدیریت انرژی در مطالعه ی روزانه

تکنیک های مدیریت انرژی در مطالعه ی روزانه چیست؟ تعداد زیادی از دانش آموزها میگن مابه نصف روز که میرسیم دیگه هیچ انرژی و انگیزه ای برای خوندن دروس در بقیه ی روز برامون نمیمونه! چکارباید کرد؟ گروه آموزشی دکتر رضایی بهتون راهکار رو نشون مید: دروس عمومی و تخصصی رو یکی در میون توی