المپیاد علمی دانش آموزی چیست؟

المپیاد علمی دانش آموزی

المپیاد علمی دانش آموزی المپیاد علمی دانش آموزی چیست؟ شرایط ثبت نام المپیادهای علمی دانش آموزی چگونه هست؟ خیلی از دانش آموزان از دکتر رضایی در رابطه با المپیاد علمی دانش آموزی و شرایط اون سوال میپرسن، باید گفت: المپیاد یک رقابت علمی درسطح جهانی هستش که هرسال بین دانش آموزهای کمتراز هجده سال برگزار