اراده برای درس خواندن

تقویت اراده در درس خواندن

راه های تقویت اراده در درس خواندن چیه؟ چطور تواناییم توی درس خوندن روبشناسم؟ خیلی از دانش آموزان از دکتر رضایی در خصوص اینکه چطور درس‌خون بشن  و یا راه های تقویت اراده در درس خواندن سوال می پرسن. دوست خوبم، بارها تاکید شده که  بهترین برنامه ی درسی شخص تو، برنامه ای هست که