گاهى تنبلى هم خوشبختى است!

شکل یک تصویر

🔴گاهى تنبلى هم خوشبختى است!

⚫️اگه یک ویژگى رو بد بدونیم و با تمام قدرت سعى کنیم هیچ وقت اون ویژگى رو نداشته باشیم و کسایى که اون خصیصه رو دارن قضاوت کنیم و به عنوان یک آدم خطاکار در موردشون حرف بزنیم ، مدام آدم هایى رو به زندگیمون جذب مى کنیم که دقیقا همون ویژگى رو دارن !

🌿مثلا :

🚫اگه ما تنبلى رو به عنوان یک خصیصه انسانى نپذیریم ، و همه سعیمون این باشه که کسى مارو با این ویژگى نبینه و نشناسه ، کسایى رو به زندگیمون جذب مى کنیم که دقیقا این صفت رو دارن !

و همیشه این خصیصه جلوى چشم ماست !😩

چرا ؟!

🟢چون ما باید بپذیریم که ، تنبلى هم جزو مکانیزم هاى وجودى انسانه و ممکنه هر کسى تو شرایطى خاص نیاز پیدا کنه که کمى تنبل باشه ! و سرعت زندگیش رو کم کنه

⚫️وقتى اینو نپذیریم ، تنبلى ِ درون ما ! انسان هایى رو به زندگى ما میکشونه که تنبل هستند ، تا از این طریق ما رو به یاد وجود خودش بندازه ! 😊

⚫️اگه به این انکار و سرکوبمون ادامه بدیم ، تنبلى به هر ترفندى ما رو دچار خودش میکنه !

تا جایى که همه ى اطرافیان به رومون بیارن که :

🔺عه ! چقدر تازگى تنیل و بى عار شدى !!! 😁😁

🔴براى همین قدیمیا مى گفتن : منع نکنین ، سرتون میاد ! 😁

🌿ما باید با همه ى ویژگى هاى انسانى در صلح و آشتى باشیم ، باهاشون نجنگیم ، ازشون متنفر نباشیم ، فکر کنیم ببینیم هر کدوم مى تونن براى ما چ پیامى داشته باشن ، چه درسى به ما میدن !

🌿همین تنبلى میتونه به بعضیامون که تمام ساعات شبانه روز رو برنامه ریزى داریم که چه کارهایى انجام بدیم ، این پیام رو بده که :

🟢 هى ! فلانى ! یکمم به خودت برس

🌿زندگى کن ! …