کنکوری ها۴ دسته هستن😃✌️✌️تو جز کدوم گروهی؟

شکل یک تصویر

کنکوری ها۴ دسته هستن😃✌️✌️تو جز کدوم گروهی؟

1⃣ دسته ی اول کسایی هستن که بدون هیچ گونه مطالعه ای توی کنکور شرکت میکنن تا دانشگاه هایی مثل دانشگاه آزاد اونم رشته های کم رقابتش رو پذیرفته بشن و قسمت جذاب روز کنکور براشون کیک و آبمیوست😁🍫🧃

2⃣ دسته ی دوم داوطلبهایی هستن که دروس رو خیلی کم مطالعه کردن و صرفا یک سری چیزها حفظ کردن اما تسلط کامل پیدانکردن چون یاکلاتست نزدن یابه اندازه کافی تست نزدن🤷‍♂

3⃣ دسته ی سوم دسته ای هستن که درس هارومطالعه کردن و تست هم براش کارکردن و تاحدمناسبی روی دروس تسلط خوبی رو بدست آوردن و امید دارن که توی یک رشته ی خاصِ یک دانشگاه دولتی پذیرفته بشن🤓

4⃣ واما دسته ی چهارم که خطرناکهای کنکورن😎 داوطلبهایی که دروس روعمقی و مفهومی و توپ مطالعه کردن🏀📚😀 و کللی تست زدن و کااامل پایخ تست هارو یادگرفتن و دروس را تامرحله ی تدریس مسلط شدن و خیلی خیلی تلاش کردن و هدفشون رشته ها ودانشگاه های تاپ هست🧑‍🎓

5⃣ رفیق انتخاب خودته که کدوم گروه باشی👀 ودقت کن که دوگروه اول سیاهی لشکرِ کنکورن و رقابتِ اصلی بین دوگروه دومِ کنکوره💪🧠✅ پس ازهمین الان خودتوتوی گروه دلخواهت قراربده و دراون راستاحرکت کن🏃‍♂

موفق باشی