کند خوانی دردوره جمع بندی ممنوع☝️🙊

شکل یک تصویر

کند خوانی دردوره جمع بندی ممنوع☝️🙊

✅ رفیق، شاید تو توی روزهایی که برای کنکور شروع کردی عادت داشتی با حوصله و آروم آروم درس میخوندی✌️ اما دقت کن که الان واقعا وقت کند خوانی نیست!

✅ تو الان فقط باید آزمونهاتو سه روز یکبار بدی و توی تایم باقی مونده شروع کنی به تحلیل آزمونت👍

✅ اگر جایی رو اشکال داشتی فقط و فقط قراره مرور کنی و تست بزنی☝️ به هیچ وجه از اول شروع به دوباره خوانی درس هات نکن🧏‍♂

✅ این میشه کند خوانی🧏‍♀ توفقط باید یک مرور روی نکات داشته باشی و شروع به تست زنی کنی تا تسلط کامل رو روی اون مبحث بدست بیاری🙇‍♂✌️

موفق باشی