چکارکنم سر جلسه کنکور وقت کم نیارم؟؟؟(۱)

شکل یک تصویر

چکارکنم سر جلسه کنکور وقت کم نیارم(۱)🤔🤷‍♀؟؟؟

🧠 رفیق ممکنه توهم توی این روزهای جمع بندی با کمبود وقت سرجلسات آزمونت مواجه شده باشی و این قضیه تورونگران کرده باشه😞
اما ناراحت نبااش😀 بامن فاطمه مهاجری عضو تیم دکتررضایی همراه باش تاباهم این مراحل رو مرور کنیم😉👈


1⃣ هرچیزی نیاز به تمرین داره☝️ حتی مهارت مدیریت آزمون👌👌👌 این مهارت خیلی خیلی سرجلسه کنکور اهمیت داره و حتی از سطح علمی توهم تاثیر بیشتری توی رتبت میذاره✌️

2⃣ سازمان سنجش برای درس ادبیات ۱۸ دقیقه، برای درس عربی۲۰ دقیقه، برای درس دین و زندگی۱۷ دقیقه وبرای درس زبان انگلیسی۲۰ دقیقه روپیشنهادکرده و دروس اختصاصی هم زمانی مشابه باهمین اعداد دارن✌️😃

3⃣ البته دقت کن که باتوجه به دروسی که توی برنامت داری باید توی آزمونهای شبیه ساز زمانهای مخصوص به خودت رو برای خودت مشخص کنی✌️⏰

4⃣ بعدازاینکه تایم و ترتیب مخصوص به خودت رو پیداکردی ☺️👍حالا وقت اینه که مهارتهای مدیریت آزمونت رو تقویت کنی😃✌️توی پست بعدی بهت میگم چطور اینکارو انجام بدیم😊👌

موفق باشی