چنتادرس درطول روز بخونم؟؟🤷‍♂🤓🙇‍♀

شکل یک تصویر

چنتادرس درطول روز بخونم؟؟🤷‍♂🤓🙇‍♀

❇️ دوستِ خوبم دقت کن که حتما توی مطالعت تنوع داشته باشی☝️یعنی چی؟ یعنی اینکه حتما حتما چندین درس رو درطول روزمطالعه کن که از خستگی ذهنت جلوگیری کنی✌️😃

❇️ سعی کن درطول روز ۳تا۵ درس رو توی برنامت قراربدی👌☝️و بین اونها هم به خودت استراحت بدی( طبق پست های قبلی کانال که درباره استراحت باهم حرف زدیم)👍⛱

❇️ حتما سعی کن دروست که ضریب ببشتری توی برنامت قراربدی و اونهارو به نسبت ۲به ۱ مطالعه کنی✌️😊یعنی حدودا بین دو درس تخصصی که مطالعه میکنی یک درس عمومی رو بینش مطالعه کنی👍

موفق باشی