چقدر استراحت کنم🤔🏖؟؟؟

شکل یک تصویر

چقدر استراحت کنم🤔🏖؟؟؟

🌈 دوستِ خوبم، برای رسیدن به هدف و رویات باید حتی برای استراحتت هم برنامه ریزی مشخصی داشته باشی😃✌️

🌈 حالا دومدل استراحت داریم😊👈 مدل اول که استراحتی هستش که تو هرروز داری، مثل استراحتی که بین درس هات قرارداری توی برنامت👌حالا این استراحت باید چطورباشه؟

🌈 اول اینکه این استراحت لازمه و بعداز حدود۵۰ دقیقه حتما حتما۱۰ دقیقه استراحت داشته باش چون اگر مداوم درس بخونی ذهن وجسمت خسته میشه و بازدهی درسیت میادپایین😲📉

🌈 پس این استراحتت نه کم باشه نه زیاد☝️چون اگر هم زیادباشه باعث میشه کسل بشی و از جو درس خوندن دوربشی🤷‍♀

🌈حالایک مدل استراحت دیگه که داری به اینصورته که گاهی درطول هفته نیاز هست که یک استراحت چندساعته به خودت بدی🎢🏝 و کارهایی انجام بدی که حالت رو خوب میکنن 😊پس از اون چندساعت بهترین استفاده رو ببر😃✌️

موفق باشی رفیق