چطور توی امتحان نهایی معدل عالی کسب کنم؟؟؟

شکل یک تصویر

چطور توی امتحان نهایی معدل عالی کسب کنم؟؟؟🤔😃✌️

✳️ رفیق برای دروس حفظی از همین الان اول یک دور کتاب رو بخون و جاهای مهم کتاب رو هایلایت کن و خلاصه نویسی کن😊✌️

✳️ و چند روز قبل امتحان شروع کن به مرور دوباره ی متن کتاب درسی و این دفعه سریعتر مرور کن و کل کتاب رو کامل دور بزن😃👌🌎

✳️ روز قبل امتحان وصبح امتحان خلاصه هاتو حتما مرور کن👍🤓 حتما حتما روزهای آخر نمونه سوالات سال قبل رو تهیه کن و اونهاروحتما خودت کامل حل کن💪✌️

✳️ برای دروس مفهومی اول یک دور درسنامه های کتاب کمک درسی و کتابهای درسیت روبخون📚 بعداز اون تعدادی سوال حل کن تا مطلب توی ذهنت بمونه و نکات و فرمولهارو هایلایت کن یا خلاصه بردار📒

✳️ روزهای قبل امتحان شروع کن به حل سوالات کتاب درسی یا سوالات سالهای اخیر امتحان نهایی و اونها رو حتما حتما کاامل حل کن که از نون شب واجبتره☝️

✳️ روز قبل امتحان و صبح امتحان حتما فرمول ها و نکاتی که از دروس مفهومی یادداشت کردی یا سوال نکته داری از سوالات سالهای اخیر امتحان نهایی حل کردی رو یک نگاه بنداز و روششون رو توی ذهنت مرور کن🤓✌️👍

موفق باشی کنکوری