چرا زندگى ما تکرارى و کسالت باره ؟

شکل یک تصویر

🔴چرا زندگى ما تکرارى و کسالت باره ؟

🌿ما براى ساختن یک زندگى جدید براى خودمون ، باید بتونیم از باورهاى شرطى شده  ذهن ، فراتر بریم .

🌿باید بتونیم از مسیرى که حالا در اون هستیم خارج بشیم و هویت خودمون رو به گذشته گره نزنیم،  بلکه اختیار زندگى رو به چیزى والاتر از  خاطره هامون ، بسپاریم .

🔴از نظر عصب شناسى ، هر نوع فعالیت مغزى ، یک نوع ذهنیت در مورد اون کار به وجود میاره !

🔺مثلا : ما یک ذهنیت براى رانندگى داریم

🔺یک ذهنیت براى دوش گرفتن

🔺براى شستن ظرفها

🔺براى گوش دادن به موسیقى

🔺و …

🌀ما براى انجام هر کدوم از این کارها ، از  ذهنیتى خاص استفاده مى کنیم که بر اثر هزاران بار انجام اون کار به وجود اومده !

🔴بنابراین هر بار که کارى رو انجام میدیم ، مسیرهاى عصبى مغز  ما ، به شکلى که مخصوص انجام همون کار شکل گرفته  ، روشن میشه !

🔺با روشن شدن این ذهنیت ِ خاص ،

بدن به شکل اتوماتیک شروع به انجام اون کار مى کنه !

🔴مثلا : هیچ کدوم از ما نیاز نداریم ، وقتى مى خوایم دوش بگیریم ، به این فکر کنیم که چطورى بدنمون رو بشوریم 😁

🔺ما وارد حمام میشیم و بدون نیاز به فکر کردن و تصمیم گرفتن ، دوش مى گیریم و میایم بیرون

🌀این یعنى ، ذهنیت مربوط به دوش گرفتن ، در مغز ما ، سالها پیش شکل گرفته و ما همیشه به طور اتوماتیک ، طبق یک الگوى از پیش تعیین شده ، خودمون رو مى شوریم !

🚫این یک مثال خیلى ساده بود براى  زندگى کردن بر اساس خاطرات و گذشته  که باعث میشه زندگى ما توى یک چرخه تکرارى گیر بیفته  …