چرا زندگى با من لجبازى میکنه ؟!

شکل یک تصویر

🔴چرا زندگى با من لجبازى میکنه ؟!

حقیقت اینکه :

❌ما داریم با زندگى لجبازى مى کنیم !

🌿زندگى جریان خودش رو داره ، برنامه هاى خودش ، قوانین خودش ، راه و رسم خودش ، حکمت و دانش منحصر به فرد خودش

و توى این روند محکم و با ثباته …

زندگى یک روند (٣۶٠  درجه ) داره

گذشته و حالا و آینده در یک زمان در دستان قدرتمند زندگیه

⚫️ولى ما فقط مى تونیم همین لحظه رو درک کنیم و ببینیم .

گذشته براى ما تموم شده و آینده یک معماى بى جوابه

⚫️اما ، ما با دست و پا زدن توى خاطرات تلخ گذشته ، مى خوایم به هر مصیبتى که شده از تکرار اون اتفاقات توى زندگیمون جلوگیرى کنیم

⚫️و با پرسه زدنِ ذهنى ، تو آینده اى که هیچى ازش نمیدونیم ، سعى مى کنیم با تمام قدرت ، جورى به وجودش بیاریم که دلمون مى خواد … !

❌و همین جاست که ( ما با زندگى ) دست به یقه میشیم !!

این ما هستیم که فکر مى کنیم مى تونیم

جلوى زندگى وایسیم و بهش بگیم ازون طرفى که من میگم برو !

فرقى نمیکنه ما قبول داشته باشیم یا نه

حقیقت اینکه ما ” نمى تونیم ” مسیر و جریان زندگى رو تغییر بدیم

ما اگه مى خوایم تغییرى توى زندگى خودمون ، شغل ، در آمد و روابطمون ایجاد کنیم ، فقط یک راه داره …

🍎قدرت زندگى رو بپذیریم ، و از قدرت زندگى براى رسیدن به اهداف و آرزوهامون استفاده کنیم ، نه از دست و پا زدنِ خودمون

⁉️چطورى مى تونیم قدرت زندگى رو به نفع خودمون استفاده کنیم ؟

🌿باید تسلیم نیروى اون بشیم ، شروع به شناختن راه و رَوشش کنیم ، و قدم هامونو با گام هاى زندگى هماهنگ کنیم ،

🔺🌿تنها راه متحول کردن زندگىِ تکرارى و کسالت بار ، دوباره جوانه زدن، #نو_شدن و ٣۶٠ درجه زندگى کردن

یاد گرفتنِ سفر  ، هماهنگ و همقدم با زندگیه …