پیاده روی، جز واجبات جمع بندی

شکل یک تصویر

پیاده روی، جز واجبات جمع بندی🚶‍♂👌

🌲 پیاده روی توی این روزهای جمع بندی خیلی کمک کننده هست😃👌✌️
پیاده روی موادغذایی و اکسیژن رو برای سلولهای تو فراهم میکنه😉

🌲 گیرنده های سیستم عصبی رو تحریک میکنهو به همراه دم و بازدم، تولید هورمون استرس روتوی بدن توکاهش میده💪☺️😌

🌲 روحیتو بهبود میبخشه، حافظتو تقویت میکنه😉 باعث افزایش خلاقیت ذهنت میشه👍🧠 پس توی این رورها ازاین فواید شگفت انگیز استفاده کن تابایه روحیه ی فوق العاده جمع بندیت رو انجام بدی😍💪

موفق باشی