هیچوقت دیر نیست

شکل یک تصویر

هیچوقت دیر نیست👊🏻😃👌

🌝 دوستِ خوبم،موقع‌ خسته شدن به دوچیزفکرکن ✌️😊
اونایی که منتظر شکست تو هستن تابه تو بخندن🙊
اونایی که منتظرپیروزی تو هستن تاباتو بخندن 😀

🌝 چارلی چاپلین زمانی می گفت:هیچ چیز در این دنیا ابدی نیست حتی مشکلات ما☺️👊🏻
مثلا ممکنه به تراز دلخواهت توی آزمون آخرت نرسیده باشی🤷‍♂️😢
اما با برداشتن یه قدم محکم تر از قبل به سمت جلو💪🚶‍♀ وغلبه بر خستگیات میتونی دقیقا به اون چیزی که همیشه آرزوشو داشتی برسی رفیق😃

🌝 تونمیتونی گذشته رو عوض کنی اما حال و آینده کاملا توی مشت خودته💪✊👍 و اینو بدون که هیچوقت برای تبدیل شدن به اون کسی که دلت میخواد دیرنیست☝️😃👌 پس از همین لحظه هم که شده دست به کار شو☺️💪✌️

موفق باشی رفیق