هندسه کنکورو رو فول شو

شکل یک تصویر

هندسه کنکورو رو فول شو😃👌✌️

👈 دوست خوبم‌، اگر روش خوندن هندسه رو بلدباشی اصلا درس سختی نیست👍پس بامن فاطمه مهاجری عضوتیم دکتررضایی همراه باش😉👌

1⃣ توی مرحله ی اول باید درسنامه و متن کتاب رو کامل بخونی و مفاهیم رو کامل یادبگیری و تمرین های آموزشی رو حل کنی تا تسلط کامل روی درسنامه پیداکنی💪

2⃣ قضیه های مختلف هندسه روبرای خودت طبقه بندی کن✌️ قضایای مشابه رو حتما کنار هم بیار و باهم مقایسه کن و برای خودت طبقه بندی کن تا فراموش نکنی و دقت کن که موضوعی طبقه بندی کنی نه لزوما فصل به فصل☝️

3⃣ حالا باید مسیله های زیادی روبه صورت منظم حل کنی🤓✍️ به صورت منظم یعنی ترتیب مسایل رو رعایت کن و از ساده وه دشوار مسیله حل کن تا پیشرفت کنی👌

4⃣ مستمر ادامه بده💪🏃‍♀ هندسه رو رهانکن رفیق☝️توی درس هندسه شجاع باش✊ دقت کن که شروع هندسه سخت تر از ادانه دادن اونه🏃‍♂پس حتما یک استارت خوب رو برای هندسه داشته باش و اونو مستمرادامه بده✌️👊

موفق باشی رفیق