هرچی تاالان خوندم یادم رفته🥺😢 چکارکنم🤷‍♂؟؟؟

شکل یک تصویر

هرچی تاالان خوندم یادم رفته🥺😢 چکارکنم🤷‍♂؟؟؟

🗒 دوستِ کنکوریِ من، چرااینقدررر نگرانی؟؟؟ بذارخیالتوراحت کنم دوستِ خوبم هیچ اطلاعاتی از حافظه ی توجابجانشده فقط یکم نیاز به بازیابی داره☺️👍همین😃

🗒 درسته که توی این بازه ی کنکور گاهی دچار استرس و وسواس میشی اما قرارنیست که واقع بینی خودتوازدست بدی🤷‍♀

🗒 پس اگر یک بررسی کلی انجام بدی متوجه میشی که همه چیز یادت نرفته بلکه ممکنه صرفا بخش هایی روفراموش کرده باشی🧏

🗒 اولین کاری که میتونی بکنی اینه که مرورکنی🧏‍♀ دقت کن که گفتم مرور نه دوباره خوانی☝️از خلاصه هات استفاده کن یاتست بزن و تحلیل کن✌️😃

🗒 آیاهمه چیزو مرور کنم🤔؟؟؟ دقت کن که لازم نیست بری تمام مباحث رو ازاول شروع به خوندن کنی بلکه مباحثی روکه فراموش کردی روشروع به مرور کن💪☺️

🗒 و نکته ی بعدی اینکه اعتماد به نفستو حفظ کن و خودتودست کم نگیر💪😃 توکلی تلاش کردی و تااینجاخوب برنامتوپیش بردی و درستوخوب خوندی📚✌️ و الان فقط با آرامش برنامه ی مرور خودتو تنظیم کن و بهش کاملا پایبندباش😊👍📋🗓

موفق باشی رفیق