ناراحتی بخاطر فکر کردن به نتیجه

شکل یک تصویر

ناراحتی بخاطر فکر کردن به نتیجه 😱😔🤷‍♀

✅ رفیق این روزها خیلی از شما درگیر نتیجه و عدد و رقم شدید و مدام دارید خودتون رو مقایسه میکنید و به خودتون حال بد انتقال میدید🤦‍♀😔

✅ پس بیا همینجاباهم چنتا اتمام حجت انجام بدیم💪😊
نتیجه دست خداست☝️ اون چیزی که توی نتیجه به تو ارتباط داره تلاش کردن در حدتوانته👌☺️

✅ تو از شرایط این روزهای هیچ کسی خبر نداری پس خودت رو باهیچ کس جز خودت مقایسه نکن☝️😉

✅ تنها رسالتت اینه که توی این چند هفته تماام تمرکزتو روی برنامت بذاری و تماام تلاشتو بکنی و هممه چیز رو به خدا بسپری که همیشه شاهد زحماتت هست😍👌اصلا وقتی مدام به نتیجه فکر کنی داری حکمت خدارو زیر سوال میبری 🙊😱 پس فقطط و فقطط بی استرس وظیفه خودت رو انجام بده ☺️💪

موفق باشی دوستِ خوبم