میخوام یه شبه تسلطم چندیین برابربشه!!! شدنیه🤔؟؟؟

شکل یک تصویر

میخوام یه شبه تسلطم چندیین برابربشه!!! شدنیه🤔؟؟؟

☘️ خیلی از شمادوستای عزیزبراتون سواله که من خیلی میخونم و خیلی تلاش میکنم، اما چراپیشرفت نمیکنم😢🤷‍♀؟؟؟

☘️ یکی از مواردی که باید رعایت کنی تعادله رفیق🧏‍♂ نامتعادل درس نخون☝️ یعنی چی؟؟؟بامن فاطمه مهاجری عضو تیم دکتررضایی همراه باش تا بهت بگم😃👈

☘️ یعنی اینکه یه روز ۱۵ ساعت درس بخونی یک روز ۶ ساعت🤷‍♂
سینوسی درس نخون🧏‍♀ تعادل رو حفظ کن و به جاش توی مطالعت استمرار داشته باش✌️💪

☘️ دوستِ خوبم توباید نسبت به خودت واقع بین باشی☝️🙂 اگر سطحت در حدیه که باید با یه کتاب متوسط شروع کنی همین کارو بکن نه اینکه بری دنبال کتابای المپیادی☝️

☘️ صبور باش😇👌 رفیق تو نمیتونی یه شبه راه صدساله رو طی کنی🤷‍♂ برای پیشرفت صبرداشته باش و به تلاشت ادامه بده و به خداتوکل کن🤲😉

موفق باشی دوستِ من