موقع مطالعه موزیک گوش کنم🤔🎼🎧؟؟؟

شکل یک تصویر

موقع مطالعه موزیک گوش کنم🤔🎼🎧؟؟؟

🎧 خیلی از شما کنکوری های عزیز علاقه دارید همراه بامطالعه به یک موسیقی هم گوش کنید🤷‍♂ اما آیا این کار تمرکز شماروافزایش میده؟؟ بامن فاطمه مهاجری عضوتیم دکتررضایی همراه باش که باهم این موضوع روبررسی کنیم✌️

🎧 برای دروسی که خواندنی هستن و توداری متن کتاب و زبانی که داره روتجزیه و تحلیل میکنی، موسیقی های باکلام میتونن باعث بشن تمرکز توکاهش پیداکنه☝️چون مغزت باید دوتا ورودی زبانی روهمزمان تجزیه و تحلیل کنه🧠🗣

🎧 پس برای دروس متنی اگر عادت به گوش دادن موسیقی همراه با درس خوندن داری به موسیقی بیکلام گوش کن🎼 🎹 اگر به گوش دادن موسیقی حین مطالعه عادت داری اینکار میتونه تمرکزت رو افزایش هم بده😃💪

🎧 اما برای دروسی مثل ریاضیات که‌ توباداده های زبانی و متنی خیلی کمتر سروکارداری اگر عادت داری موسیقی باکلام گوش کنی، این کار هیچ ایرادی نداره😊👌

موفق باشی دوستِ کنکوریِ من