مثل ماشین تست نزن☝️🧏‍♂🤷‍♂

شکل یک تصویر

مثل ماشین تست نزن☝️🧏‍♂🤷‍♂

یعنی چی؟؟؟
بامن فاطمه مهاجری عضوتیم دکتررضایی همراه باش تابهت بگم🙎‍♀

🌈 دوستِ خوبم،دقت کن خیلی از شماها تصورمیکنید اگر روزی مثلا ۱۰۰۰تاتست بزنید دیگه قبولیتون توی یک رشته و دانشگاه تاپ تضمینیه🤷‍♀

🌈 امابذاراین نکته رو بهت بگم که اگر توجز اون دسته افرادی هستی که فقط به تعدادتست دقت میکنی و بعداز حل هرتست فقط به پاسخنامش یک نگاه سرسری میکنی و سریع میری تست بعدی تا تعداد تستهای بیشتری بزنی🧐😳

🌈 بهت میگم که سخت دراشتباهی و توداری کیفیت رو فدای کمیت میکنی و اینکار از پایه غلطه☝️❌

🌈 دقت کن که هرچی بیشتر تست بزنی بهتره اما توباید بعداز حل هرتست کامل تحلیل و بررسی انجام بدی و پاسخنامه ی اون تست رو کاامل بخونی 💪🤓

🌈 باید کاامل اونو یادبگیری وتا از اون تست خیالت راحت نشده نری تست بعدی☝️دقت کن که حتی اگر منابع جدید تهیه کردی اکثر تستهاش بامنابع قبلیت یکیه و سعی کن دوباره اونهارو مرور کنی و خیالت رو از بابت یادگیری اونهاراحت کنی و بعدبری سراغ تستهای جدید😃👌

موفق باشی رفیق