لبخند بزن کنکوری😃😁👍

شکل یک تصویر

لبخند بزن کنکوری😃😁👍

از فواید لبخند چی میدونی رفیق😊؟؟

1⃣ لبخند زدن هورمون های اندورفین و سروتونین و مسکن‌های طبیعی بدنتوآزادمیکنه😃✌️

2⃣ تحقیقات عصب شناسی توی دانشگاه تورنتو کشورکانادا نشون داده که لبخند زدن با تولید این سه ماده در بدن باعث بهبود روحیه میشه☺️🙂

3⃣ دوستِ خوبم، توی سال کنکور روحیه ی شاد و قوی تو رو چندین مرحله از رقبای خودت جلومیندازه💪☺️ لبخند یک داروی مسکن طبیعیه و اعتمادبه نفستو تاحد خیلی زیادی افزایش میده😃👌

4⃣ لبخند زدن کمک می‌کنه مثبت‌ نگر باشی😀➕ در واقع وقتی لبخند می‌زنی بدن ما به بقیه اعضای بدن پیغام می‌فرسته که «زندگی خوب پیش می‌ره»✌️😃و باعث میشه با روحیه ی بهتری درست رو بخونی💪😊

موفق باشی😊👍