قدم هاى اول در تغییر زندگى

شکل یک تصویر

قدم هاى اول در تغییر زندگى

🔴 تحول زمانى اتفاق میفته که ما لایه هاى سطحى افکار ، باورها و انتخاب هامون رو کنار مى زنیم و ریشه و دلیل رفتارهاى نادرست خودمون رو در عمق روان ، پیدا مى کنیم .

🔴 وقتى کشف کنیم که چه چیزى ، پنهان از ما ، در ناخود آگاهمون نقش بسته و باعث شکل گیرى زندگى کنونى ما شده ، شگفت زده مى شویم …

🔴 وقتى با تأمل و حوصله ، بدون اینکه بخوایم خودمون رو گول بزنیم یا توجیه کنیم ، با خودمون صداقت بى رحمانه داشته باشیم ، و گذشته رو نه در جایگاه قربانى بودن نگاهش کنیم ، و نه در جایگاه حق به جانب بودن !

بلکه با دیدى واقع بینانه ، مثل یک نفر سوم و بى طرف ببینیمش ،

اون وقت هست که مى تونیم از گذشتمون عبور کنیم ، اون رو پشت سر بگذاریم ، از قید و بندش رها بشیم

و آینده اى رو که یک عمر آرزوى دیدنش رو داشتیم به وجود بیاریم …

🔴توى این مرحله هست که یاد میگیریم

مسئولیت کل زندگیمون رو بپذیریم و از این جا به بعد ، گذشته هاى تلخ رو مثل کوله بارى متعفن ، به دوش نکشیم

چون این کار فقط باعث تکرار شدن گذشته در آینده ى ما میشه …