ثبت نام دانش اموز

مرحله 1 از 2 – اطلاعات شخصی

  • اطلاعات شخصی

  • سهمیه ایثارگران 25 درصدی ظرفیت این سهمیه صرفا به سه گروه زیر اختصاص می یابد:
    همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثر آزادگان و همسر و فرزندان آنان جانبازان 25 درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان
    سهمیه ایثارگران 5 درصدی بعد از سهمیه مناطق پرمتقاضی ترین سهمیه کنکور سراسری، سهمیه ایثارگران 5 درصدی می باشد، این سهمیه به افراد زیر تعلق می گیرد:
    جانبازان زیر 25 درصد و همسر و فرزندان آن همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل 6 ماه حضور داوطلبانه در جبهه