طرح دانش آموز حرفه ای

شکل یک تصویر

طرح دانش آموز حرفه ای vip

(ویژه تمامی پایه ها)
1)آموزش نحوه صحیح مطالعه هر درس
 
2)آموزش شیوه صحیح تست زنی
 
3)آشنایی با شیوه های مهندسی معکوس، پیدا کردن گزینه صحیح و راه های علمی تست زنی
 
4)آموزش نحوه صحیح پاسخ دهی به سواالت تشریحی
 
5)ارائه برنامه مطالعاتی به صورت انفرادی توسط آقای دکتر رضایی(متناسب با توان و هدف دانش آموز)
 
6)پیگیری و تماس و ارتباط هر شب در تمام طول هفته توسط پشتیبان اختصاصی (نظارت دقیق بر عملکرد و برنامه مطالعاتی)
 
7)برگزاری آزمون های تخصصی روزانه (از محتوای برنامه مطالعاتی هر روز)
 
8)ارائه تکالیف شبانه بر مبنای برنامه مطالعاتی دانش آموز (انفرادی)
 
9)برگزاری آزمون های جامع هفتگی و ماهانه (تستی)
 
10)برگزاری آزمون های تخصصی تشریحی هفتگی (از محتوای مطالعه شده هر هفته)
 
11)برگزاری جلسات تحلیل آزمون های جامع با حضور پشتیبانان رتبه های برتر کنکور
 
12)برگزاری جلسات رفع اشکال با حضور اساتید منتخب (هر سه روز یکبار)
 
13)برگزاری جلسه عمومی مشاوره تحصیلی با جناب آقای دکتر رضایی (ماهانه)
 
14)بهره گیری از روانشناس تخصصی و تشکیل جلسات گروهی (ماهانه)
 
15)ارائه کارنامه عملکرد دانش آموز و تحلیل کارنامه (ماهانه)
 
16)تشکیل جلسه گزارش دهی به والدین محترم و تقدیم کارنامه عملکرد به صورت (ماهانه)
 
17)برگزاری جلسات مشترک و عمومی انگیزشی (ماهانه)
 
18)برگزاری کارگاه مدیریت زمان در آزمون ها
 
19)برگزاری کارگاه تخصصی مشاوره شغلی ـ شخصیت شناسی
 
20)برگزاری جلسات  coworking
 
21)استفاده از روانشناس متخصص جهت تحلیل آزمون های ویژه شخصیت و مشاوره شغلی  (ویژه پایه دهم و نهم )
 
22) برگزاری ۱۰ جلسه کارگاه علمی و عملی‌ «دانش آموز حرفه‌ای» با موضوعات:
 
  • هدف‌گذاری
  • طرز فکر‌ و باورها
  • چگونه هرچیزی را یاد بگیریم؟
  • مدیریت زمان و برنامه‌ریزی
  • رفع اهمال‌کاری و  افزایش اراده
  • افزایش تمرکز
  • مدیریت هیجان و کنترل استرس
  • تقویت حافظه
  • تندخوانی و روش‌ مطالعه‌ی اصولی
23)برنامه ی غذایی ویژه
 
24)کوچینگ دانش آموز تا انتهای سال تحصیلی
 
25)ارائه مشاوره تربیتی ، خانواده و ارائه برنامه پالسواره (رتبه ساز)
 
*هر کدام از خدمات فوق در صورت نیاز به شخصی سازی ، قابل تغیر خواهد بود که در هزینه های اعلامی تفاوت خواهند داشت.