زمزمه هاى درونى ، راهنمایى خطرناک یا مهربان !

شکل یک تصویر

زمزمه هاى درونى ، راهنمایى خطرناک یا مهربان !

🔴نداهاى درونى مدام در حال گفتگو با ما هستند !

از یک طرف نداهاى ، ناتوانى، ناامیدى، بیچارگى، ناامنى…

و از طرف دیگه نداهاى : قدرت، اعتماد به نفس، شجاعت، بخشندگى …

🔴ما هر لحظه باید یک سوال رو از خودمون بپرسیم :

🚫( من به کدام ندا گوش مى کنم ؟ )🚫

🔴ما نمى تونیم این زمزمه هاى درونى رو خاموش کنیم ولى این قدرت و توانایى رو داریم که انتخاب کنیم از بین اونها به کدومشون گوش بدیم و توجه کنیم .

🔴وقتى انتخاب کنیم فقط مى خوایم به صدایى گوش بدیم که به ما امید و ایمان میده

صبح که از خواب بیدار میشیم ، رویاى شیرین ما ، درخشان و زیبا در ذهنمون جا گرفته

به وضوح مى دونیم چه کارى مى خوایم انجام بدیم ، نگاهمون به مسیر پیش رومونه ، نه اونچه که پشت سر گذاشتیم

توجهمون به طور کامل به کارى هست که مشتاقانه مى خوایم انجام بدیم

ما براى خلق آینده اى که بیشتر از همه چیز آرزوى داشتنش رو داریم ، شور و هیجان و انگیزه اى مضاعف پیدا مى کنیم …

🔴اما اگه گوش وجودمون رو بدیم دست نداهاى مخرب و ویرانگر ،

تمام انرژى و احساس ِخوب ما رو به یغما مى بره و با جمله هایى مثل :

آخرش که چى ؟!

تو اصلا توان انجامش رو ندارى

حالا دیگه به چه دردت میخوره ؟

ولش کن ! بیکارى خودتو توى درد سر بندازى !

زندگى ارزش جنگیدن نداره !

و………..

امیدو ایمان مارو نابود میکنه ، مارو منزوى و ناامید و سرخورده و منتظر مردن ! در حالتى از رخوت و افسردگى نگه میداره ……..