راه رسیدن به آرامش

شکل یک تصویر

🍎راه رسیدن به آرامش 🍎        

⚫️🔴 وقتى حال بدى رو تجربه مى کنیم

چه اندوه ،چه اضطراب ،چه افسردگى …

باید با خودمون خلوت کنیم و در آرامش و تنهایى ، بپرسیم :

🤔 چرا من دارم این حال رو تجربه مى کنم ؟

😭😡 مثلا : ممکنه، حالتى از خشم و اندوه داشته باشیم که کل فکر و زندگى ما رو از کار انداخته باشه …

😴 حالا در آرامش از خودمون مى پرسیم :

چرا به این حال بد افتادم ؟! …

👨‍👩‍👧‍👧 کم کم ذهنمون ما رو مى بره به چند شب قبل ، که توى یک مهمونى خونوادگى ، یه نفر به ما گفته :

🤷‍♀️ وااااى عزیزم ! چقدر چاق شدى !😶

💁‍♀️ یا ، اى واى شما هنوز بچه دار نشدین ؟!🙄

🤷‍♂️ یا ، تو هنوز همون لگن قراضه رو سوار میشى ؟!!! 😦

💁‍♂️ یا ، نمى خواى ازین شغل مسخرت بیاى بیرون ؟!!!😑

یا ، …

🔺و همین یک جمله باعث ِ غم و اندوه و خشم ما شده ، طورى که یا فقط مى خوایم ساعت ها به بدبختى !!! خودمون گریه کنیم😩😭

🔺یا دلمون مى خواد دوباره برگردیم به اون شب کذایى ! و با فریادى مهیب به طرف بگیم : 😡 تا چشم تو کور شه کثافت فضول !!! 😁 و چنان محکم با مشت بزنیم توى دهنش که نیاز مبرمى به دندون مصنوعى پیدا کنه !! 😁😁

🍎🌿 خوبه !!

👌👍 حالا ما یک قدم به دلیل حال داغون و خرابمون نزدیک شدیم … 😊