راهکارهای جلوگیری از نا امیدی تو این روزها

شکل یک تصویر

راهکارهای جلوگیری از ناامیدی توی این روزها😃✌️🌝

🎯 اهدافتو برای خودت بنویس و حتی متناسب بااونها یک سری والپیپر تهیه کن و برای پس زمینه گوشیت تنظیمشون که مداام به خودت یادآوری کنی که چه هدف بزرکی داری و برای رسیدن بهش باید تمام تلاشت روبکنی☄💪

🎯 ورزش روبه هیچ وجه فراموش نکن☝️ بهترین ورزش هاتوی این دوران برای بهبود روحیه ی تو ورزش های هوازی هستن✌️ مثل پیاده روی که ساده ترینشون هست👍🚶‍♂

🎯 ارتباطت رو باآدمهایی که بهت انرژی منفی میدن و تورو از رسیدن به هدفت دور میکنن توی این دوران حتما قطع کن🧏‍♂🤚 چون این افراد فقط انرژی مثبت توروازت میگیرن و اون رو به انرژی منفی باقدرت بیشتر تبدیل میکنن☝️

موفق باشی دوستِ من