دلایل فراموشی دروسی که خوندم چیه🤔؟؟؟

شکل یک تصویر

دلایل فراموشی دروسی که خوندم چیه🤔؟؟؟

1⃣ روی درس متمرکز نبودی☝️ دوستِ خوبم دفت کن که تو وقتی داری زمان میذاری ودرسی رو میخونی وقتی تمرکزنداشته باشی انگار هیچ کاری نکردی و فقط وقتت روسوزوندی☝️🤷‍♂ پس وقتی درسی رو میخونی تماام تمرکزتو بده به اون درس و با موضوعات دیگه یا حواسپرتی ها خداحافظی کن🧏‍♀

2⃣ به اون درس بی علاقه ای🤷‍♀ رفیق سعی کن با توضیح دادن برای خودت و استفاده از خودکارهای رنگی و …درس خوندن رو برای خودت جذاب و شیرین کنی و باعلاقه درست رو توپ بخونی⚽️🤓

3⃣ اطلاعات رو خوب باهم مچ نکردی و ارتباطاتشون رو برای خودت نساختی☝️ دقت کن رفیق که هرچی بیشتر سعی کنی موضوعات و مطالبی رو که مطالعه میکنی به هم ربط بدی بیشتر توی ذهنت میمونه💪😃✌️

موفق باشی رفیق