درصدهای آزمونموبا کنکورهای سالهای اخیر که میدم مقایسه کنم🤔؟؟؟

شکل یک تصویر

درصدهای آزمونموبا کنکورهای سالهای اخیر که میدم مقایسه کنم🤔؟؟؟

⭐️ دوستِ کنکوریِ من، حتما توهم دچار این استرس شدی که بعداز آزمون سه روز یکباری که میدی و درصدگیری که میکنی، میری و درصد خودت رو باکارنامه رتبه های برترکنکور مقایسه میکنی و خودت به اون شکل رو ارزیابی میکنی🙊

⭐️ اینکار از پایه غلطه رفیق!☝️
چون این دوتا آزمون اصلاحتی شرایط مشابهی ندارن🧏‍♀توداری توی خونه و حدود ۳ هفته مونده به کنکور از خودت آزمون میگیری اما اون کارنامه برای جلسه ی کنکوربوده🤷‍♀

⭐️ توداری سال۱۴۰۰کنکور میدی اما اون کارنامه برای سالهای قبل بوده☝️
وازهمه مهمتر هرساله تعدادزیادی داوطلب با سطوح متفاوت علمی دارن توی کنکور شرکت میکنن و طبق سطح داوطلبها تراز تو میتونه رتبه های کاملا متفاوتی رو هرسال برات رقم بزنه✊🤩

⭐️ پس دست از مقایسه کردن خودت به این شکل بردار و فقط سعی کن هر روز از دیروزخودت بیشتر تلاش کنی و باتمام توانت جمع بندی کنی🤓😃✌️💪

موفق باشی کنکوری