درد ، بخشى از روند رشد و آرامش است

شکل یک تصویر

🔴درد ، بخشى از روند رشد و آرامش است

🔺بیشتر ما وقتى برنامه ریزى مى کنیم تا چیزى رو توى زندگیمون تغییر بدیم ، با اولین برخود به احساس غم ، اندوه و درد ، کل برنامه ریزى و خواسته و هدفو … رها مى کنیم !

🚫و ترجیح میدیم به همون حالت بى مسئولیتى و ( بارى به هر جهت ) ! بودن برگردیم !!

چون اصلا حوصله ى چالش و ابهام رو نداریم،

🔴یا اگه هدفمون رو رها نکنیم براى تسکین درد و رنج ابهام ، رو میاریم به مواد مخدر !!

🌿ما باید یاد بگیریم ، انتخاب هر تغییرى ، یعنى صبورى کردن به پاى درد و رنج اون تحول .

🌿وقتى تصمیم به تغییر کردن مى گیریم ، باید براى رسیدن به خواسته ى جدید ، دردش رو دوست داشته باشیم ! و اونو در آغوش بکشیم !!

🔴شاید این کار سخت و غیر منطقى به نظر برسه ، اما تنها راه تغییر، همینه !

🌿بهتره  شروع ساده اى داشته باشیم و  

یه دفعه براى ایجاد تغییر ، به همه چیز در خودمون و زندگیمون حمله ور نشیم ! 😁

🌿زندگى همین ندانستن ها ، مِیل به دانستن ، یاد گیرى و دست به کارى زدنه ☺️

🌹🌿حتى وقتى خوشحالیم هم بهتره این قاعده رو رعایت کنیم ، تا کمتر دچار بحران و سر در گمى بشیم …