حس درس نیست😭 چکارکنم😢🤔؟؟؟

شکل یک تصویر

حس درس نیست😭 چکارکنم😢🤔؟؟؟

🥊 دوستِ خوبم، این بازه زمانی که مونده خیلی خیلی مهمه و میتونه رتبت رو کللی جابجا کنه☝️

🥊 پس بیا باهم یه تجدید پیمان انجام بدیم✍️😃✌️ کاغذ و خودکارو بردارو هدفتو بنویس و زیرش امضابزن و تاریخشم بنویس 💪☝️

🥊 این عهدنامه ی توهست برای این لحظه تا کنکورت که باید طبق اون به هیییچ وجه کم کاری نکنی💪✌️

🥊 دوست خوبم دقت کن که تاجایی که میتونی تلاش کن و کمالگرانباش☝️یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا اگر صبح دیراز خواب بیدار شدی نگوامروز رو کلا ازدست دادم و از فردا درس میخونم🙊این انرژی تورو ازت میگیره☝️پس از تایم باقی مونده به بهترین شکل استفاده کن ✌️😃

🥊 سعی کن هدف هاتو نهایتا هفته ای ببینی نه اینکه فقط بلند مدت برای درس هابرنامه ریزی کنی🤷‍♀ اینطور انگیزت بیشترمیشه و اون هفته رو به بهترین نحو ممکن پیش میبری💪👍

🥊 برای درس خوندن خودت ارزش قائل شو و مکان مطالعتو منظم و خوشبو کن و شروع به مطالعه کن و برای خودت قشنگ توضیح بده و بعد برو مبحث بعدی😃✌️ از خودکار های رنگی استفاده کن و روحیه خودتو بهبود بده😍👍🌈

موفق باشی کنکوری