جمع بندی اصولی چه جمع بندی ایه؟؟؟🤔🤷‍♂

شکل یک تصویر

جمع بندی اصولی چه جمع بندی ایه؟؟؟🤔🤷‍♂

🎯 دوستِ خوبم، برای جلوگیری از اتلاف وقت بیاباهم اصول یک جمع بندی کامل رو بررسی کنیم👌پس با من فاطمه مهاجری عضوتیم دکتررضایی همراه باش😊✌️

🎯 اول اینکه توی دوران جمع بندی به هیچ وجه سراغ مطالب جدید نرو بلکه تمام تمرکزتو بذار روی تسلط روی نباحثی که مطالعه کردی و به حدی از تسلط رسیدی و حالا باید اونها رو به مهارتت تبدیل کن👌☺️💪

🎯مطالب رودسته بندی کن😃☝️ به اینصورت که مطالبی که نیاز به تکراربیشتری دارند وتسلطت روی اونها کمتره رو از مباحثی که تسلط بیشتری داری جداکن و تعداد دور هایی که میخوای مرور کنی روبرای هرکدوم مشخص کن و دقیق برای مرور هرکدوم برنامه ریزی کن🙇‍♂📃

🎯مطالعه ی انتخابی داشته باش☺️✌️ یعنی چی؟ یعنی توی مطالعه و مرور هر درس مطالب رو طبق اهمیتشون و تعداد تستی که توی کنکور ازاون طرح میشه مطالعه کن و به اون میزان براشون وقت بذار👌📃

🎯وسواس زیاد به خرج نده☝️دقت کن که قراره مرور کنی نه بازخوانی🧏‍♂ پس متعادل جمع بندی کن👌

🎯 تکنیک های مدیریت زمان رو توی آزمون تمرین کن⏰

موفق باشی رفیق