تو تنها نیستی رفیق

شکل یک تصویر

تو تنها نیستی رفیق ✋☝🏻

🦋 بذار بهت بگم خیلیا الان توی همین لحظه که داری این متن رو میخونی جا زدن😓😩 و حتی اونها هم مثل تو شروع خوبی داشتن🤷‍♀ امایادته همیشه بهت میگفتم شروع خوب کافی نیست🧏‍♀ بلکه مهم اینه که کی آدمِ پایانه🧏‍♂؟ کی تاتهش ادامه میده و تسلیم نمیشه🧏؟


🦋 بودن دانش آموزایی که چند ماه اخر همه چیز رو کنار گذاشتن و فقط روی هدفشون تمرکز کردن و موفق شدن و الگو شدن ، اونا یه ویژگی داشتن و این بود که تصمیم گرفتن و سریع عمل کردن و حرف افراد ناامید و منفی براشون مهم نبوده ، و این میشه که موفقیتشون صدا میکنه 🤓🏅🎉🎉🎉🎊🎊🎊

🦋یه کرم ابریشم وقتی میخواد پروانه شه اولش میره توی پیله تنهایی 🐛🦋 پس بیا بریم توی پیله ی تنهایی خودمون و خدامون 😌 اینطوری بعد اعلام شدن نتایج به جای اینکه به خودت بگی : ولی من میتونستم😞 بگی من تونستم 😃💪👏👏👏

موفق باشی رفیق