توی دوران جمع بندی تست تالیفی بزنم🤔🧐؟؟؟

شکل یک تصویر

توی دوران جمع بندی تست تالیفی بزنم🤔🧐؟؟؟

⭐️ دوستِ خوبم، این روزهاکه توی دوران جمع بندی هستیم اکثربچه ها این سوال به ذهنشون میاد که تست تالیفی بزنن یانه🧐🧐🧐؟؟؟

⭐️ رفیق هم تومیدونی هم من که همییییشه اولویت به شدت با تست های کنکوره☝️
پس چکار کنیم🤔🤷‍♀؟؟؟

⭐️ ببین رفیق، تواگر بتونی تست های کنکور رو واااقعا مسلط شی بهت میگم که تقریبا تو تمام راه رو رفتی🧏‍♀

⭐️ وتست های تالیفی هم از دل تست های کنکور بدست اومدن یا اینکه یک سری موضوعات خیلی ریز رو مورد سوال قرار دادن که احتمال اینکه توسط طراحا مطرح بشه کمتر از تست های پرتکرار کنکوره💁‍♀

⭐️ پس تو وظیفت اینه که باااید حتما اول از تست های کنکور خیالت راحت بشه و حداقل تستهای کنکور سراسری ده سال اخیر رو ۳بار کامل حل کرده باشی✊👍

⭐️ پس موقعی که کاااامل مطمین شدی که تستهای کنکور رو مسلط شدی دراینصورت برای تثبیت مطلب میتونی سراغ تست های تالیفی به تعداد محدود بری😊✌️

موفق باشی رفیق