توانایی “نه” گفتن درماه پایانی

شکل یک تصویر

توانایی “نه” گفتن درماه پایانی👊⛔️

🔺 رفیق یادت باشه که این دورانی که توش هستی هیچوقت تکرارنمیشه و حیاتی ترین دوران این یکسال زحمت های تو این یک ماه آخر هست 🌿💪

🔺 من فاطمه مهاجری عضوتیم دکتررضایی به جرات بهت میگم که این ماه پایانی کلی رتبه ی توروجابجامیکنه☝️👌

🔺 پس یکی از کارهایی که باید توی این یک ماه آخر انجام بدی تقویت مهارت “نه” گفتن هست🧏

🔺 اگر خانواده میخوان برن مهمونی و تایم استراحت تونیست، وقتی ازت میخوان توهم بیای، اگر دوستت ازت میخواد باهاش بری بیرون و تایم استراحتت نیست، اگرمهمون دارید و ازت میخوام بیا باهامون فیلم ببین و…

🔺 یادبگیر که با اطمینان کامل به همه ی خواسته هایی که الان توی برنامت نیستن و تورو از هدفت دورمیکنن “نه” بگی⛔️

موفق باشی رفیق