تند خوانی، خوب یابد🤔🤷‍♀؟؟؟

شکل یک تصویر

تند خوانی، خوب یابد🤔🤷‍♀؟؟؟

🏃‍♂ رفیق تند خوانی یه جاهایی مفیده و یه جاهایی هم کاملا مضره🧏‍♀

🏃‍♂ وقتی که توی آزمونهای سه روز یکبارت توی مبحثی به مشکل خوردی، باید وقت کافی رو برای رفع اشکال اون قسمت ازدرس بذاری 👌

🏃‍♂ نه مثل روزاولی که داری درس رومیخونی🤷‍♀ اما باحوصله و به دور از استرس اشکالاتت رو رفع کن☝️

🏃‍♂ اما مباحثی رو که داری مروردوباره میکنی علاوه بر تست زنی، برای مرور کردن جزوات و نکاتش سعی کن تند خوانی کنی و زمان بیشتر رو برای تست زنی بذاری✌️💪

موفق باشی دوستِ خویم