تقویتی💪


🔷 دوستِ خوبم، حتما برات پیش اومده که دوستت اومده و باشوق و ذوق از کلاسهای تقویتی که شرکت کرده و معلم های خفنی که داشته برات میگه🤓 و توهم گاهی باخودت میگی نکنه منم باید کلاس تقویتی شرکت کنم🤔؟؟؟


🔷 رفیق، همونطور که همیشه هم دربارش حرف زدیم☝️ مهمترین چیزی که موفقیت توروتضمین میکنه تلاش توهست💪


🔷 پس اگر بادرس یامبحثی مشکل داری و بامطالعه ی خودت و پرسیدن سوالاتت از معلم خودت نتونستی مشکل رو برطرف کنی، میتونی از یک معلم خوب برای کلاس تقویتی استفاده کنی تا اشکالاتت توی اون درس برطرف بشه و درس برات جابیفته😊✌️


🔷 اما دقت کن نگفتم با کلاس تقویتی به تسلط برسی☝️☝️☝️چون تسلط تو فقططط از حل تمرین و تست مداوم بدست میاد👍 پس درصورتی که از کلاس تقویتی استفاده کردی هیچوقت فکرنکن باید از تلاش کردن دست برداری✋بلکه باید تلاشت رو ادامه بدی تا به تسلط عالی برسی✊✌️

موفق باشی