تسلیم نشو قبل از اینکه موفق بشی

شکل یک تصویر

تسلیم نشو قبل از اینکه موفق بشی😏💪✌️

🥊 رفیق من فاطمه مهاجری عضوتیم دکتر رضایی بهت باقاطعیت اینو میگم که کلید راه موفقیت فقط اینه که دلسرد نشی و ادامه بدی..✊🏻🏃‍♂🏃

🥊 توکه نمیدونی توی اون لحظه که میخوای تسلیم بشی چند قدمی رویات هستی🤷‍♂🧏‍♀

🥊 واینو بدون که اکثر کسایی که تسلیم شدن بعداز اون متوجه شدن که دقیقا توی نزدیکترین نقطه به رویاشون بودن🙁😞🧏‍♂

🥊 رفیق و اینو باور کن که پیروزی این نیست که هیچوقت شکست نخوری بلکه پیروزی یعنی باهر زمین خوردن تسلیم نشی و از جات بلند شی و محکمترازقبل ادامه بدی 🧏🏻🏃🏻

موفق باشی کنکوری