ترتیبِ دروسِ مخصوص خودتوبشناس

شکل یک تصویر

ترتیبِ دروسِ مخصوص خودتو بشناس😊✌️

📌 دوستِ خوبم، ازهمین الان که داری تست های کنکورهای اخیر رو ازخودت آزمون میگیری یکی از تجربیات مهمی که باید کسب کنی اینه که ترتیب دروس مخصوص به خودت رو توی رور کنکوربشناسی😃👌

📌 چند آزمون اول رو به صورت آزمون و خطا پیش برو و ببین که چه ترتیبی برای دروس مخصوص توهست و آرامش و نتیجه ی بهتری رو برای تو به دنبال داره☺️☝️

📌 و از اون به بعد برای چندآزمون بعدیت اون ترتیب رو کامل اجراکن و به اون نتیجه ی نهایی پایبند باش و توی روز کنکورت کامل اونواجراکن 😉👍

موفق باشی