ترازم توی آزمونهای آزمایشی پایینه😞📈چکارکنم🤷‍♀؟؟؟

شکل یک تصویر

ترازم توی آزمونهای آزمایشی پایینه😞📈چکارکنم🤷‍♀؟؟؟

✅ اول اینکه تراز آزمون به هیچ عنوان تعیین کننده ی قبولی یاعدم قبولی تو توی کنکورسراسری نیست☝️🧏‍♂ اما چیزی که مستقیم روی نتیجه ی کنکورت اثرداره: تلاشت برای رفع اشکال آزمونهای آزمایشی و درس گرفتن از اونهاست👊🤓

✅ اگر سرجلسه غلط زیاد میزنی، یعنی باید توی خونه بیشتر روی مدیریت خودت و تشخیص سوالات کاربکنی واز خودت آزمون های شبیه سازی بیشتری به صورت درس به درس و جامع توی خونه بگیری

✅ اگر همون سوالی روکه توی خونه حل کردی توی آزمون نمیتونی بزنی دلیلش میتونه کم بودن تسلطت باشه و باید بیشتر تست بزنی و مرورکنی تا تحلیل سوالت رو بهبود بدی

✅ پس حتما حتما بافاصله ی خیلی کمی از آزمونت تحلیل آزمون رو شروع کن و باریزبینی تمام بررسی کن که اشکالاتت چی بودن و طبق راه حل هرکدوم عمل کن تا اونهارو ازبین ببری👊😃✌️

موفق باشی دوستِ خوبم