تاثیرمعدل امتحان نهایی درکنکور به چه صورته ؟؟؟

شکل یک تصویر

تاثیرمعدل امتحان نهایی درکنکور به چه صورته ؟؟؟🤷‍♂🤔📄

🗞 دوستِ خوبم، دقت کن که تاثیر معدل نهایی تو توی کنکور۱۴۰۰ به صورت مثبته و به مقدار ۳۰درصد اعمال میشه☺️✌️

🗞 حالاتاثیرمثبت یعنی چی؟؟؟🤔
یعنی اینکه سازمان سنجش معدل تورو بعداز اومدن رتبت، توی رتبت تاثیرمیده اگ رتبت از رتبه ی خام کنکورت بهترشد که اونوتاثیرمیدن😃👌

🗞 اما اگر معدلت خوب نبود و باتاثیرش توی رتبت باعث بدتر شدنِ اون شد، اون رو تاثیر نمیدن و همون رتبه ی خام کنکورت میشه رتبه ی کلِ تو☝️🙂

🗞 اما رفیق دقت کن که معدل نهایی برای دانشگاه هایی که تعداد کمتری پذیرش دارن☝️ مثل دانشگاه فرهنگیان ودانشگاه هایی که پذیرش بدون کنکور دارن میتونه خیلی مفید تر باشه یا برای داوطلبی که واقعا درصد های پایینی توی کنکور داره🤷‍♀

موفق باشی دوستِ خوبم