بى انگیزگى ، بهانه اى براى تنبلى نیست

شکل یک تصویر

🌀بى انگیزگى ، بهانه اى براى تنبلى نیست

🔴وقتى در مسیر تغییر به مشکلى برخوردیم

نباید فقط بنشینیم و بهش فکر کنیم

🌿🔴 باید شروع به انجام کارى روى اون موضوع کنیم

حتى اگه نمیدونیم باید چیکار کنیم !!!

باید دست به کار بشیم

حتى ساده ترین و پیش پا افتاده ترین کار !

همین کار ساده در نهایت باعث به وجود اومدن ایده هاى درست در ذهنمون، براى رفع مشکل ِ به وجود اومده میشه

اقدام و انگیزه ، ارتباطى دو طرفه با هم دارن

یعنى همونطور که انگیزه اى جذاب میتونه ما رو به سمت اقدام کردن به کارى هول بده

دقیقا بر عکس این هم اتفاق میفته

یعنى اقدام و عمل هم باعث رسیدن ایده هاى درست به ذهن میشن

و این انگیزه اى جذاب در ما به وجود میاره 😊

پس هیچ وقت منتظر نشینیم که اول انگیزه پیدا کنیم بعد دست به کار بشیم

میشه ، دست به کار بشیم تا الهامات و ایده ها و انگیزه به سمتمون سرازیر بشن 😊

بر سر آنم که گر ز دست برآید

🌿دست به کاری زنم که غصه سر آید🌿

🌿حضرت حافظ