بدى ها ، راه سعادت ماست !

شکل یک تصویر

بدى ها ، راه سعادت ماست !

❗️حالا این سوال پیش میاد که :

❓خب این بد بودنا به چه درد مى خوره ؟!

🚫میشه گفت : استفاده غلط از این بخش هاى وجودى ، باعث شده که مُهر بد بودن روشون بخوره

⭕️آدم ها هم براى اینکه این مُهر ،  روى شخصیت خودشون نخورده ، سعى مى کنن تا جایى که میشه ، این بخش هاى وجودى رو توى خودشون سرکوب و از بقیه پنهان کنن ، تا کسى نفهمه اونا ، حسودن ! تنبلن ، بى ادبن ! خشمگینن …

❌اگه هر کدوم ازین حالت هاى وجودى نباشن ، انسان کامل نیست !

😒مثلا : حسادت به ما داده شده ، تا با دیدن پیشرفت و ارتقاء بقیه . ما هم انگیزه پیدا کنیم و دست به اقدام بزنیم و به خودمون بگیم : اون آدمه ، منم آدمم ! اگه اون تونسته ، منم مى تونم

😖ولى ما غلط ترین استفاده رو از حسادت مى کنیم و وقتى کسى پیشرفتى میکنه ، به جاى اینکه ما هم بخوایم تلاش کنیم ، در دل آرزو مى کنیم که اون بخوره زمین !!! و براى زمین خوردنش اگه از دستمون بر بیاد زیر آبشم مى زنیم !!! 🤭

🔴عصبانیت به ما داده شده که اگه جایى حقى ازمون خورده شد ، انگیزه ى ایستادن جلوى ظلم در ما به وجود بیاد و بتونیم از حقمون دفاع کنیم

😡ولى ما : وقت و بى وقت ، به جا و نا به جا و حتى براى خدشه دار کردن شخصیت بقیه و گرفتن و ضایع کردن حقشون از عصبانیت بهره مى بریم …

🔺ما یاد نگرفتیم تعادل رو توى وجودمون برقرار کنیم

یا از بخش هاى وجودیمون استفاده ى اشتباه مى کنیم

یا به کل سرکوب و پنهانش مى کنیم !

🔴و در هر دو صورت ، یه روزى،

 یه جایى

باهامون تلافى میکنن ! ….