این روزها دوش آب سرد بگیر کنکوری😃👌🚿

شکل یک تصویر

این روزها دوش آب سرد بگیر کنکوری😃👌🚿

❄️ دوستِ خوبم، دوش آب سرد برای آرامشت خیلی مفیده😃✌️

❄️ توی این روزهای پرچالش جمع بندی، نیاز به آرامش و روحیه ی فوق العاده ای داری😌☘

❄️ دوس آب سرد باعث ارسال گسترده سیگنال ها از سیستم محیطی به مغز میشه که اثر ضدافسردگی فوق العاده ای داره💪☺️

❄️ یک دوش آب سرد میتونه ذهن تورو از دغدغه های روزانه آزاد کنه و بهت آرامش خاصی ببخشه😊☘

موفق باشی